Giải thưởng & chứng nhận

Giải thưởng &
Chứng nhận

Không chỉ được ghi nhận là thương hiệu tiêu biểu của ngành thiết kế, thi công nội thất Việt Nam. Ad Interior còn được các tổ chức uy tín trong nước và Quốc tế trao tặng nhiều giải thưởng cao quý, nhằm ghi nhận những thành tựu, đóng góp của Ad Interior cho sự phát triển của ngành, cộng đồng và Xã hội.

greenworld

TOP 10 - THƯƠNG HIỆU TIÊU BIỂU CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Ngày cấp: 25/04/2017
Đơn vị cấp: Trung Tâm Kinh tế Châu
Á Thái Bình Dương; Tạp chí Kinh
tế Châu Á Thái Bình Dương

greenworld

TOP 10 - THƯƠNG HIỆU MẠNH ĐẤT VIỆT 2017

Ngày cấp: 20/4/2017
Đơn vị cấp: Liên Hiệp Khoa Học
Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam;
Hỗi Hữu Nghị Việt Nam – Myanmar

greenworld

TOP 10 - THƯƠNG HIỆU MẠNH ĐẤT VIỆT 2017

Ngày cấp: 20/4/2017
Đơn vị cấp: Liên Hiệp Khoa Học
Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam;
Hỗi Hữu Nghị Việt Nam – Myanmar

greenworld

THƯƠNG HIỆU, SẢN PHẨM, CHẤT LƯỢNG, DỊCH VỤ TIÊU BIỂU ASEAN 2017

Ngày cấp: 12/06/2017
Đơn vị cấp: Liên Hiệp Khoa Học
Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam;
Hỗi Hữu Nghị Việt Nam – Myanmar

CHỨNG NHẬN NHÀ LÃNH ĐẠO XUẤT SẮC VIỆT NAM – LÀO – THÁI LAN

Ngày cấp: 20/10/2017
Đơn vị cấp: Hội phát triển Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia

DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU QUẬN 4

Ngày cấp: 28/9/2017
Đơn vị cấp: Ủy Ban Nhân Dân Quận 4